Jdi na obsah Jdi na menu
 


Asociace školské sociální práce v ČR, z. s., (dále jen AŠSP)

  • Je nezisková organizace, usilující o obnovu profese školských sociálních pracovníků v ČR
  • Cílem AŠSP je ukotvení školské sociální práce v platné legislativě ČR 

Školská sociální práce

  • Je aplikovaná a specializovaná činnost ve prospěch všech školních dětí a mládeže
  • Je zavedena ve více než sto zemích světa, u nás však zatím chybí

........................

Association of School Social Practice in the Czech Republic (ASSP)

  • Is non-profit organization, aspiring to re-establish professions of school social experts in the Czech Republic
  • Its aim is inclusion of school social practice in lawful legislation of the Czech Republic

School social Practice

  • Is an applied and specialized work on all school children and young people behalf
  • Is well-established in more than a hundred countries of the world, but still missing in the Czech Republic