Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁMĚR A CÍL

Záměr vyplynul od jedné ze zakladatelek asociace Mgr. Evy Hurychové, která v červnu 2015 absolvovala Technickou univerzitu v Liberci se státní zkouškou ze školské sociální práce. Již od podzimu stejného roku informovala publikační činností veřejnost o prospěšnosti školské sociální práce a o nutnosti jejího zavedení do praxe jako první oslovovala poslance, politické představitele, příslušná ministerstva a další. V březnu 2016 její záměr odsouhlasil vládní „Výbor pro práva dítěte“ a v dubnu 2016 byl podpořen na 11. schůzi podvýboru pro střední a vyšší odborné školství v poslanecké sněmovně, kterému poskytla i své prezentační podklady. Na jaře 2016 se rozhodla založit tuto asociaci, což v létě s dvěma erudovanými kolegyněmi Mgr. et Bc. Blankou Ptáčkovou a Mgr. Jitkou Budínovou zrealizovala.

  • Cílem je legislativní ukotvení školské sociální práce (dále jen ŠSP), která přinese našim dětem, žákům a studentům řadu pozitiv.
  • Asociace si vzala za cíl, aby se i u nás dosáhlo stejných výhod, jaké ŠSP poskytuje jinde na světě.
  • Asociace stanovila pro přínosný cíl jednoduchou definici: ŠSP musí být prvním záchytným bodem, co zastřešuje při vzdělávání a rozvoji všech dětí, žáků, studentů v jejich různorodých problémech VČASNOST ŘEŠENÍ.
  • Pro úplnost je přidána i odborná definice: ŠSP je aplikovanou a nejdynamičtější specifickou činností v oblasti sociální práce s širokou a specializovanou praxí.
  • Potenciál ŠSP je mnohem širší než rozpětí školního psychologa, výchovného poradce, metodika prevence, sociálního pedagoga či samotného pedagoga.
  • ŠSP není k žádné profesi konkurencí, je naopak pomocí jak pro samotné pedagogy, tak všem ostatním, neboť žádný obor nemá suplovat jiný, ale zůstat ve své působnosti, kterou může v daných základech rozvíjet, zlepšovat. 
  • Před různorodou problematikou dětí, žáků, studentů nelze zavírat oči. Nejčastěji vychází z prostředí, kde každý vyrůstá. Týká se vztahových záležitostí, rozvodových situací rodičů, nevyjímaje domácí násilí, sexuální zneužívání, sociálně patologické jevy, zdravotní a jakéhokoli jiné znevýhodnění.
  • Negativa dnešní doby je třeba řešit zavčas, aby se co nejméně rozvíjela.  Zásadou je neoddělovat, ale hledat souvislosti s prostředím, a to rodinným, školním, mimoškolním, aby se příčiny mohly odkrývat celostně.   
  • Ohledně školské sociální práce přichází čím dál víc zpětných vazeb s kladnou konotací, nejčastěji vyznívá slovy: už aby to tady bylo. Věřme, že bude.